top of page

מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו.
מטרת הצהרת פרטיות הנ”ל היא לציין מהו המידע אותו אנו אוספים ממך בעת השימוש בשירותי האתר שלנו וכן להסביר כיצד אנו משתמשים בו.
הצהרת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אולם מכוונת לשני המינים.
תגובות
אנו לא מאפשרים לגולשים להשאיר תגובות באתר.
מדיה
במידה ותעלה תמונות לאתר אנו ממליצים על מחיקת מידע מיקום (EXIF, GPS..) לפי העלאתם לאתר שכן גולשי האתר יכולים להוריד כל תמונה הזמינה באתר ולדלות ממנה מידע מיקום.
טופס צור קשר
לאחר מילוי ושליחה של טופס צור הקשר באתר המידע יאוחסן באתר, מידע נוסף לא יאוחסן אודותייך לרבות זיהוי המיקום ממנו בוצעה השליחה של הטופס.
ביצוע הזמנה באתר
כאשר תבצע הזמנה באתר אנו נאסוף את הפרטים הבאים אודותייך: שם (פרטי ומשפחה), כתובת מייל, מספר טלפון, כתובת חיוב ומשלוח (במידה ושונה מכתובת החיוב), שם החברה וסיסמא לחשבון (במידה ותבחר לפתוח חשבון משתמש באתר).
במידה ולא תספק את הפרטים הנ”ל לא תוכל לבצע רכישה באתר.
תשלום ועיבוד ההזמנה
לאחר מילוי הפרטים הרלוונטים בטופס ההזמנה (פירוט בסעיף הקודם) תשלם בעבור הפריטים אותם הזמנת
חברות העיבוד שומרות את פרטייך האישיים וכן את פרטי אמצעי התשלום בו תבחר לבצע את ההעברה וזאת בהתאם להסכמי הפרטיות שלהם תוכל לגשת להסכמי הפרטיות של כל אחת מן החברות בקישורים הבאים:
הגורמים איתם אנו משתפים מידע
Google Analytics
אנו עושים שימוש בפלטפורמת Google Analytics על מנת לנתח את פעילות הגולשים באתרנו.
לצורך ביצוע הניתוח הנ”ל עושה Google analytics מידע נוסף בנוגע לקבצי העוגיות בהם עושה שימוש Google Analytics וכן לזמן בו ימחקו מהדפדפן ניתן למצוא כאן.
המידע אותו אנו אוספים ב-Google Analytics אינו נמחק ואנו עושים בו שימוש על מנת לתכנן את האסטרטגיה העסקית שלנו וכן על מנת למטב את חוויית הגלישה באתר.
על מנת לעמוד בתקנות ה-GDPR של האיחוד האירופאי, Google יצרה את תקנות עיבוד המידע.
המידע אותו אנו אוספים מעובד בצורה אנונומית ואפשרות “שיתוף מידע” (Data sharing) מבוטלת בפרופיל ה-Google analytics של האתר מבוטלת.
אנו לא עושים שימוש בשירותים נוספים של Google במשולב עם המידע הנאסף על ידי Google analytics.
Facebook
אנו עושים שימוש בפייסבוק על מנת להבין בצורה טובה יותר את המשתמשים אשר גולשים באתרנו.
שימוש במידע הנ”ל עוזר לנו לשפר את הצעות המוצרים וכן את המבצעים אותם אנו מציעים ללקוחותינו. תוכל לשנות את הגדרות הפרטיות שלך ב-Facebook בכל עת על ידי שימוש בקישור זה.
תחת אפשרות “מודעות” -> “מפרסמים שקיימת איתם אינטרקציה” תוכל לראות אתו.
ייתכן שנעשה שימוש ב-Facebook על מנת להציג בפנייך תוכן ומודעות רלוונטיות או על מנת לנתח את תנועת הגולשים לאתר.

 הזמן בו אנו שומרים מידע באתר
במידה ותבצע רישום לאתר, אנו נשמור את המידע אותו תספק בטופס הרישום.
לכל המשתמשים הרשומים לאתר קיימת אפשרות למחוק את חשבון המשתמש שלהם או לערוך את הפרטים הרשומים בו (למעט שינוי שם המשתמש).
מנהלי האתר (Admins) יכולים לראות את פרטי הגולשים הרשומים באתר וכן לערוך את הפרטים הרשומים בהם.
מידע הנוגע לביצוע הזמנות: אנו שומרים מידע הנוגע לביצוע הזמנה באתר לתקופה מינמלית של 6 שנים לאחר סיום השנה בה בוצעה ההזמנה.
תכתובות ומיילים: במידה ותבחר לשלוח פניה לאתר באמצעות טופס “צור קשר” ו\או על ידי משלוח מייל אנו נשמור את פנייתך לכל אורך הזמן הנדרש להשלמת הטיפול הבא ול-6 חודשים נוספים אחר שהושלם הטיפול בה. לאחר התקופה הנ”ל אנו נמחק את פנייתך.

bottom of page